Inženjersko iskustvo u industrijama i uslugama

Savjetodavne usluge za sustave upravljanja po ISO i tehničkim normama sa inženjerskim iskustvom.
Svoje savjetničke politike i namjere ostvarujemo kroz procesni pristup te upravljanjem procesima kroz identifikaciju i vrednovanje rizika i prilika. Inženjersko iskustvo kao zaposlenici ili kroz savjetničke usluge u metaloprerađivačkoj industriji, petrokemiji, avionskoj industriji, građevinarstvu i tehničkim ispitivanjima u kontrolnim kućama.
Možemo kompetentno voditi projekte do certifikacije ISO sustava – posjedujemo IPMA certifikat HUUP-CERT.
Nismo ovisni u svom poslovanju jer surađujemo sa svim certifikacijskom kućama u RH. Uključeni smo u nekoliko tvrtki koje plasiraju svoje građevinske proizvode u druge zemlje i nadzirane su od ovlaštenih tijela RH i susjednih zemalja.

01
Inženjerska angažiranost na ISO normama od 1997. godine
02
Samostalna poslovna aktivnost od 2004. godine
03
Dva kompetentna konzultanta: dipl. ing strojarstva (FSB Zagreb) i dipl. ing. kemije (PMF Zagreb).

Savjetodavne usluge za sustave upravljanja

iso 9001 sustav upravljanja kvalitetom
ISO 17100:2018 Usluge pismenog prevođenja -- Zahtjevi za usluge pismenog prevođenja
ISO 50001 savjetovanje
Savjetovanje prema normi ISO 29001:2020
iso 14001 sustav upravljanja okolišem
iso 27001:2013 Sustav upravljanja sigurnošću informacija
IFS certifikati sigurnost proizvodnje hrane
iso 45001:2018 Zdravlje i sigurnost na radu
iso 12100 Sigurnost strojeva
iso 14021 izjave o ekološkom karakteru svojih proizvoda i usluga

Usluga izgradnje i implementacije sustava upravljanja po normama:

- ISO 9001: identifikacija rizika i prilika kroz poslovne procese, vrednovanje i poboljšanja kroz preostali rizik i prepoznate prilike
- ISO 14001: okolišni rizici i prilike prema okolišnim aspektima i prostorima na kojima se izvode poslovne aktivnosti. Analiza rizika proizvoda kroz životni ciklus.
- ISO 45001: osnivanje ostalih rizika i prilika prema zahtjevu norme 6.1.2
- istraživanje sigurnosnih incidenata kroz edukaciju na stvarnim događajima

Usluga u održavanju i razvoju integriranih sustava upravljanja po ISO normama sustava upravljanja.

Poboljšanja kroz korektivne aktivnosti i preispitivanje postojećih rizika kroz nove preventivne mjere i/ili proširenje postojećeg Registra rizika sa novim proaktivnim mjerama u poslovanju.

Usluga u primjeni norme HRN EN ISO 12100 kao suštinske pretpostavke sukladnosti s relevantnim osnovnim zahtjevima direktive 2006/42/EZ o strojevima:
- kod projektiranja nove strojne opreme i definiranja projektnog zadatka sa stajališta sigurnosti i primjeni HRN EN ISO 12100
- kod obnove Tehničke dokumentacije za postojeću strojnu opremu i Izjave o sukladnosti sa novim rezultatima u u procjeni rizika prema Direktivi 2006/42/EZ

Kompetentno savjetovanje prema zahtjevima normi ISO 14020:2000 i ISO 14021:2016 u SAMODEKLARIRANIM IZJAVAMA o ekološkom karakteru svojih proizvoda i usluga.

Savjetovanje prema normi ISO 29001:2020 kao sektorskom sustavu upravljanja kvalitetom poslovnih subjekata koji isporučuju proizvode i usluge za Industriju nafte, petrokemije i prirodnog plina. Savjetovanje uključuje izgradnju sustava ili integraciju u postojeći sustav ISO 9001:2015.

0
realiziranih projekata
0
održavanih sustava upravljanja
0
godina iskustva
0
kompetentna konzultanta

Izvedene usluge savjetovanja

DALEKOVOD d.d.

 • Tranzicija na normu ISO 9001:2015 za opseg „Inženjering za dalekovode“ uključujući i „Proizvodnja metalnih konstrukcija“ i „Proizvodnja spojne i ovjesne opreme“. Tranzicija u 10.2017.
 • Savjetovanje u tranziciji norme OHSAS na normu ISO 45001:2018 za opseg „Inženjering za dalekovode“ uključujući i „Proizvodnja metalnih konstrukcija“ i „Proizvodnja spojne i ovjesne opreme“ za ostale rizike i prilike prema zahtjevu norme tč. 6.1.2

DALEKOVOD PROJEKT d.o.o.

 • Konzultacije u opsegu certifikata „Projektiranje elektroenergetskih objekata i elektro energetskih postrojenja“ u tranziciji na novu normu ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, recertifikacija i tranzicija 03.2018.

PROMID d.o.o. Križevci

 • Konzultacija i održavanje sustava upravljanja po normama upravljanja ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 – 07.2019. u opsegu „Razvoj, projektiranje, proizvodnja i održavanje transportera i transportnih sustava“ – 07.2019. Konzultacije u certifikaciji norme ISO 45001:2018 – 08.2021.

CJEVOMONT d.o.o. Kutina

 • Savjetovanje u održavanju sustava upravljanja ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 u opsegu „Izrada i montaža čeličnih konstrukcija, radovi na izgradnji i održavanju toplovoda, armaturne opreme, plinovoda, naftovoda, remontni radovi na naftnim, plinskim, petrokemijskim, procesnim i prehrambenim postrojenjima“.

JEDINSTVO KRAPINA d.o.o.

 • Tranzicija na normu ISO 9001:2015 za opseg „Proizvodnja kontejnera, čeličnih konstrukcija i graditeljstvo“. Tranzicija u 11.2017.
 • Konzultacija i održavanje prema normi ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 u opsegu „Proizvodnja kontejnera, čeličnih konstrukcija i graditeljstvo“, certifikacija 11.2019.

ADRIA DOCKS d.o.o. Split

 • Konzultacije i održavanje sustava upravljanja po normama upravljanja ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 u tvrtki u opsegu „Ugovaranje, upravljanje i realizacija projekata održavanja, popravaka i preinaka plovnih objekata“

RADNIK d.d. Križevci

 • Savjetovanje u održavanju sustava upravljanja ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO 50001:2018 u opsegu certifikata „Izgradnja objekata visokogradnje i niskogradnje, proizvodnja betona i kamenih agregata, opskrba plinom i hotelske usluge“.

HIDROREGULACIJA d.d. Bjelovar

 • Savjetovanje u održavanju sustava upravljanja ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 u opsegu certifikata „Projektiranje i građenje – niskogradnja i komunalna infrastruktura“.

Kontaktirajte nas